Home Мэдээ, мэдээлэл Архангай аймгийн төрийн байгууллагын зарим үйлчилгээг цахимаар авах боломж бүрджээ.

Архангай аймгийн төрийн байгууллагын зарим үйлчилгээг цахимаар авах боломж бүрджээ.

https://e-mongolia.mn сайт,  гар утасны E-Mongolia апп болон оператороос дараах үйлчилгээг авах боломж бүрджээ.

(Архангай аймаг) Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум ) Тамхины тусгай зөвшөөрөл авах

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Галын онц аюултай обектын ажлын байрны дүгнэлт гаргах (ШТС)

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасах

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих үйлчилгээ

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, барилгын гүйцэтгэлийн зураг, комиссийн актын архивын лавлагаа олгох

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Арьс ширний урамшуулал материал хүлээн авах

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Байр сууцны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлт хүлээн авах

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Барилга байгууламжийн ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Барилга, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Барилга, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд хаяг дугаар олгох

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Барилгын ажил эхлүүлэх ба үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Захирамжлалын баримт бичгийн лавлагаа (захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр)

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Малчны өрхийн тамга авах хүсэлт

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Малын А дансны лавлагаа

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Ногоочин тамга авах хүсэлт

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Ноосны урамшуулал материал хүлээн авах

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, сунгах, дүгнэлт гаргах

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээ

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Соёлын өвийг бүртгүүлэх, худалдах хүсэлт гаргах

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Сүм хийд байгуулах, зөвшөөрөл сунгах хүсэлт

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Хадланч тамга авах хүсэлт

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Хяналтын камерийн тодорхойлолт гаргах

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Цалингийн тодорхойлолт

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох (хүчдэлийн түвшин 0.4кВ)

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох

Онлайн үйлчилгээ

(Архангай аймаг) Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн лавлагаа

Онлайн үйлчилгээ