Home Худалдан авах ажиллагаа Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний жагсаалт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний жагсаалт

Нэг. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас

Тухайн жилд худалдан авах бараа , ажил , үйлчилгээний нэр төрөл , тоо хэмжээ , хүчин чадал Төсөвт өртөг  /сая төг/ Тухайн онд санхүүжих /сая. Төг/ 

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

1 Хог ачих машин худалдан авах 30000.0 30000.0 ХА
2 Асайт багт соёлын төв барих 35000.0 35000.0 ХА
3 Зуслан багт үүрэн холбооны станц барих 90000.0 90000.0 НТШ
4 Харганы аманд гүүр барих 7600.0 7600.0 ОНО
5 Тариатын аманд гүүр барих 8000.0 8000.0 ОНО
6 Элс дөрөлжийн зам засвар, Бор бургасын гарманд гүүр барих 10000.0 10000.0 ОНО
7 Гоньдны булангаас Дөрөө хангинах хүртэл зам засах 5326.2 5326.2 ОНО
8 Дөрөө хангинахад шинэ гүүр барих 16000.0 16000.0 ОНО
9 Жаргалантын амны гүүр барих 9000.0 9000.0 ОНО
10 Нарийны горхиноос Булгийн даваа хүртэл зам засах 16000.0 16000.0 ХА
11 Дэл чулуунаас Их элгэдийн гол хүртэл зам засвар 20000.0 20000.0 ОНО
12 Их элгэдээс Сангадын горхи хүртлэх зам засвар 4800.0 4800.0 ОНО
13 Эрэг нүүрээс Дэл чулуу хүртлэх зам засвар 19500.0 19500.0 ХА

Хоёр. Хөрөнгө оруулалтын зардлаас /давсан орлого/ 

1 ЗДТГ-Н тавилга, тоног төхөөрөмж худалдаж авах 6000.0 6000.0 ШХА
2 Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргах 7500.0 7500.0 ОНО
3 Их элгэдийн голд гүүр тавих 8300.0 8300.0 ОНО
4 Сумын төвд Улиастай гол гүүр барих 16000.0 16000.0 ОНО
5 Төв доторх зам засвар 12048.0 12048.0 ОНО
6 Тэмээ нисдэг зам засвар 10000.0 10000.0 ОНО
7 Хүүхдийн цэцэрлэгийн халаалтын зуухын барилгын ажи 6000.0 6000.0 ОНО
8 Бага оврын автобус худалдан авах 50000.0 50000.0 ХА
9 Ковш 50 худалдан авах 54000.0 54000.0 ХА
10 Зуслан багт дэд станц засах 5000.0 5000.0 ОНО
11 Цагдаагийн байрны халаалтын зардал 3582.0 3582.0 ОНО
12 Нарийны горхиноос Булгийн даваа хүртэлх зам засвар 4000.0 4000.0 ОНО
13 Гамшиг ослын үеийн зарлан мэдээллийн төхөөрөмж 5600.0 5600.0 ШХА
14 Соёлын төвд хивс, 2300.0 2300.0 ШХА
15 Том асар авах /9*5/ худалдаж авах 3000.0 3000.0 ШХА
16 Соёлын төвд Notebook  худалдан авах 2200.0 2200.0 ШХА
17 2 Жижиг асар авах 2550.0 2550.0 ШХА
18 Гэр 2 /иж бүрдэлтэй / худалдаж авах 6300.0 6300.0 ШХА
НИЙТ ДҮН 204380.0 204380.0

Гурав. Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардлаас  

1 Худагт ус  цэвэршүүлэх төхөөрөмж тавих 20000.0 20000.0 ХА
2 Гал унтраах машин ‘Зил -131”, тоног төхөөрөмж худалдаж авах 40000.0 40000.0 ХА
3 Хогийг цэвэрлэх талбайн хэмжээг багасгах 20000.0 20000.0 ОНО
4 Ойн хөнөөлт шавьжаас сэргийлэх 15000.0 15000.0 ОНО
5 Хогийн цэгийн тохижилт /Хоолт баг/ 3500.0 3500.0 ОНО
6 Байгаль орчны албанд notebook техник хэрэгсэл  худалдан авах 3000.0 3000.0 ШХА

2 COMMENTS

  1. Сумын вэб хуудас бдгыг анх удаа мэдэж байна. Улам их хөгжүүлж ард иргэддээ таниулах хэрэгтэй юм бна даа.
    Эдгээр зүйлс 2021онд хийгдэх ажлууд уу?
    тендерүүд нь хаана хэзээ явагдах вэ?

    • Сайтад зочилсонд баярлалаа. Эдгээр ажлууд энэ онд хийгдэнэ. Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжсэнтэй холбоотой зарим ажил, арга хэмжээнүүдийг Засгийн газраас хорьсон тул ирэх оноос хийгдэнэ байх

Comments are closed.