ЗАСАГ ЗАХИРГАА, ХҮН АМ

Жаргалант сум нь Асайт, Хоолт, Эрдэнэ-Уул, Зуслан, Баянцагаан гэх 5 багтай.

  • АСАЙТ БАГ: 209 өрх, 1146 хүн ам, 47851 малтай байна
  • ХООЛТ БАГ: 199 өрх, 689 хүн ам, 42022 малтай байна.
  • ЭРДЭНЭ-УУЛ: 137 өрх, 494 хүн ам, 31819 малтай байна.
  • ЗУСЛАН: 210 өрх, 788 хүн ам, 42707 малтай байна.
  • БАЯНЦАГААН: 358 өрх, 1319 хүн ам, 28335 малтай байна.

You may also like...