Home Өнөөгийн байдал

Өнөөгийн байдал

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН  ТОВЧ  ТАНИЛЦУУЛГА

Тус сум нь 1924 онд байгуулагдсан. Архангай аймгийн зүүн хойд хэсэгт орших бөгөөд өөрийн аймгийн Цэцэрлэг, Эрдэнэмандал, Өндөр-Улаан, Тариат, Хөвсгөл аймгийн Галт  сумтай хиллэнэ. Сумын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 274073м2, өндөр уул, ойт хээрийн  бүсэд оршдог, эрс тэс уур амьсгалтай, аймгийн төвөөс 227 км, Улаанбаатар хотоос 570 км алслагдсан. 

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хувьд  Зуслан, Эрдэнэ-Уул, Асайт, Хоолт, Баянцагаан гэсэн 5 багт хуваагддаг.

               2018 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал тооллогоор 1221 өрх, 4469  хүн ам 239723 мал тоолуулсан.

Үүрэн холбооны Mobicom, G-mobile, unitel-ийн сүлжээнд холбогдсоны зэрэгцээ шилэн кабельд холбогдсон.

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын газар, Бүрэн дунд сургууль, Хоолт багийн бага сургууль, хүүхдийн цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төв, Соёлын төв зэрэг төсвийн байгууллагуудтай.

Хаан банк болон Төрийн банкны салбар, 2 эмийн сан, 2 мал эмнэлэг,  3 ойн мэргэжлийн байгууллага, 21 дэлгүүр, үйлчилгээний газар, 2 шатахуун түгээх станц, 4 хоршоо, 1 ахуйн үйлчилгээний газар болон бусад хувийн хэвшлийн байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулдаг.

Иргэд бэлчээрийн мал аж ахуйг гол болгон зонхилон эрхлэхийн сацуу ойн баялаг, түүний дагалт бүтээгдэхүүнийг зохистой ашиглах, эмээл гэрийн мод хийж зах зээлд борлуулах, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх зэргээр эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлагаа ханган ажиллаж байгаа бөгөөд сумын ИТХ-аар сум хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэлийг баталж түүний хүрээнд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэхийг дэмжиж жил бүр сум хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгон ажиллаж байна.