Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Эрдэнэ-Уул багийн Харганы аманд Улиастайн голд гүүр барих ажлыг хүлээн авлаа.

Эрдэнэ-Уул багийн Харганы аманд Улиастайн голд гүүр барих ажлыг хүлээн авлаа.

Эрдэнэ-Уул багийн Харганы аманд Улиастайн голд гүүр барих ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр С.Жамсранбазар ахлагчтай “Бүтээлч” бүлгээр гүйцэтгүүлж, сумын Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хүлээн авч ашиглалтанд оруулав.
Санхүүжилтийн хэмжээ: 7.600.000 төгрөг
Гүүрийн урт: 28 м
Даац: 2 тн-оос доош
нэг буюу түүнээс олон хүн, зогсож буй хүмүүс болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
байгаль гэх мэтийн зураг байж болно
байгаль гэх мэтийн зураг байж болно
байгаль гэх мэтийн зураг байж болно
байгаль гэх мэтийн зураг байж болно
нэг буюу түүнээс олон хүн болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно