Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Эрдэнэ-Уул багийн Улаан давааны зам засварын ажлыг хүлээн авлаа.

Эрдэнэ-Уул багийн Улаан давааны зам засварын ажлыг хүлээн авлаа.

Эрдэнэ-Уул багийн Улаан давааны зам засварын ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Д. Батсайхан ахлагчтай “Манхан” иргэдийн бүлгээр гүйцэтгүүлж ажлын хэсэг хүлээн авч ашиглалтанд оруулав.
Санхүүжилтийн хэмжээ: 5.000.000 төгрөг
Зассан замын урт: 1000 м
зогсож байна, мод болон байгаль гэх мэтийн зураг байж болно
1 хүн, мод болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
ус гэх мэтийн зураг байж болно
мод болон байгаль гэх мэтийн зураг байж болно
зогсож байна, мод болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
нэг буюу түүнээс олон хүн, зогсож буй хүмүүс, байгаль болон мод гэх мэтийн зураг байж болно
байгаль, авто зам болон мод гэх мэтийн зураг байж болно