Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Эрдэнэ-Уул багийн Тариатын аманд Улиастайн голд гүүр барих ажлыг хүлээн авлаа.

Эрдэнэ-Уул багийн Тариатын аманд Улиастайн голд гүүр барих ажлыг хүлээн авлаа.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 8.000.000 төгрөгөөр Эрдэнэ-Уул багийн Тариатын аманд Улиастайн голд гүүр барих ажлыг Т. Ганхүү ахлагчтай “Тариат” иргэдийн бүлэг гүйцэтгэж ажлын хэсэг хүлээн авч ашиглалтанд орууллаа.
Гүүрний урт: 31.5 м
Даац: 2тн-оос доош
Баталгаат хугацаа : Өөрсдийн нөөц бололцоогоор засвар үйлчилгээг тогтмол хийнэ