Home Мэдээ, мэдээлэл Элс дөрөлжийн зам засвар, Бор бургасны гарманд гүүр тавих ажилтай танилцана уу.

Элс дөрөлжийн зам засвар, Бор бургасны гарманд гүүр тавих ажилтай танилцана уу.

Зуслан багийн Элс дөрөлжийн зам засвар, Бор бургасны гарманд  гүүр тавих ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 10.000.000 төгрөгөөр гүйцэтгүүлэв.

Гүйцэтгэгч бүлэг: Л.Баянмөнх ахлагчтай “Хувтын залуус” бүлэг

Гүүрийн урт: 35м, өргөн 4 м

Зассан замын нийт урт: 350 м

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

 

 

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.