Home ил тод байдал Шинээр томилогдсон багийн Засаг дарга нартай “Батламж” гэрээ байгуулж, сургалт зохион байгуулав.

Шинээр томилогдсон багийн Засаг дарга нартай “Батламж” гэрээ байгуулж, сургалт зохион байгуулав.

Шинээр томилогдсон Асайт багийн Засаг дарга Д. Сүхбаатар, Хоолт багийн Засаг дарга Б. Төмөрхуяг, Эрдэнэ-Уул багийн Засаг дарга С.Жамсранбазар, Зуслан багийн Засаг дарга Б.Билэгдэмбэрэл, Баянцагаан багийн Засаг дарга О. Мөнхбат нартай сумын Засаг дарга П. Алтанхуяг “Батламж” гэрээ байгуулав.
Мөн багийн Засаг дарга нар болон багийн ИНХ-ын дарга нарт Засаг даргын дэргэдэх алба, ЗДТГ-ын албан хаагч нар сургалт мэдээлэл хийж, тэдний санал хүсэлтийг сонсон, ажлын үүрэг даалгавар өглөө.
Мөн сар бүрийн 25-нд багийн Засаг дарга нарын хурлыг хийж, ажлын явц байдалтай нь танилцан, үүрэг чиглэл өгч ажлыг нь дүгнэж байхаар боллоо.
Зургийн тодорхойлолт алга байна.
4 хүн, сууж буй хүмүүс, зогсож буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно
1 хүн болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
5 хүн, зогсож буй хүмүүс, сууж буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно
бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно