Home Мэдээ, мэдээлэл Хүүхдийн цэцэрлэгийн бага оврын зуухны барилга шинээр барих ажлыг хүлээн авлаа.

Хүүхдийн цэцэрлэгийн бага оврын зуухны барилга шинээр барих ажлыг хүлээн авлаа.

Хүүхдийн цэцэрлэгийн бага оврын зуух шинээр барих ажлыг ЗДТГ-ын хөрөнгө оруулалтын төсвөөр 6.000.000 төгрөгөөр С.Эрхэмбаяр ахлагчтай “Тохилог орчин”  бүлэг амжилттай гүйцэтгэж ажлыг хэсэгт хүлээлгэн өглөө.