Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Хоолт багийн Хэц давааны зам засварын ажлыг хүлээн авлаа.

Хоолт багийн Хэц давааны зам засварын ажлыг хүлээн авлаа.

       Хоолт багийн Хэц давааны засварын ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Ц. Ганболд ахлагчтай “Төрийн магнай” иргэдийн бүлэг засч ажлын хэсэгт хүлээлгэн өглөө.
     Тус даваа нь сүүлийн жилүүдэд үерийн улмаас их хэмжээгээр эвдэрсэн байсан юм.
    Зассан замын урт: 797 м, шавар дээр 2 гүүр тавьсан.
    Санхүүжилтийн хэмжээ: 5.000.000 төгрөг
мод болон байгаль гэх мэтийн зураг байж болно
авто зам, мод болон байгаль гэх мэтийн зураг байж болно
байгаль, мод болон авто зам гэх мэтийн зураг байж болно
авто зам болон мод гэх мэтийн зураг байж болно