Home Мэдээ, мэдээлэл Хоолт багийн хогийг цэгийг цэвэрлэх, булшлах, талбайн хэмжээг багасгах ажлыг хүлээн авав.

Хоолт багийн хогийг цэгийг цэвэрлэх, булшлах, талбайн хэмжээг багасгах ажлыг хүлээн авав.

Хоолт багийн хогийн цэгийг цэвэрлэх, булшлах, талбайн хэмжээг багасгах ажлыг Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаар /3.500.000 төгрөг/ Ч. Батсайхан ахлагчтай “Чанар” бүлэг гүйцэтгэж ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгөв.

гадаа гэх мэтийн зураг байж болно

байгаль гэх мэтийн зураг байж болно

уул гэх мэтийн зураг байж болно

гадаа гэх мэтийн зураг байж болно

гадаа гэх мэтийн зураг байж болно