Home Төрийн үйлчилгээ Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийн оператораас авах үйлчилгээний жагсаалтыг танилцуулж байна.

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийн оператораас авах үйлчилгээний жагсаалтыг танилцуулж байна.

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН СИСТЕМИЙН ОПЕРАТОРААС АВАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
Та дараах 54 төрлийн үйлчилгээг сумын ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтнээр дамжуулан авах боломжтой.
Холбоо барих утас:99862387
1. Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл-ТӨЛБӨРГҮЙ
2. Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа-2,200 ₮
3. Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт-1,000 ₮
4. Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тодорхойлолт-ТӨЛБӨРГҮЙ
5. Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхний тодорхойлолт-500 ₮
6. Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт (ААНБ)-ТӨЛБӨРГҮЙ
7. Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт (Иргэн)-ТӨЛБӨРГҮЙ
8. Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа-ТӨЛБӨРГҮЙ
9. Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа-1,000 ₮
10. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа-1,000 ₮
11. Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа-1,000 ₮
12. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын тодорхойлолт-500 ₮
13. Жолоодох эрхийн оноо-ТӨЛБӨРГҮЙ
14. Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл-ТӨЛБӨРГҮЙ
15. Иргэн (Даатгуулагч)-д нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт-1,000 ₮
16. Иргэнд олгох тодорхойлолт-ТӨЛБӨРГҮЙ
17. Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт-500 ₮
18. Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт-500 ₮
19. Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа-1,000 ₮
20. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт-1,000 ₮
21. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэний тодорхойлолт-ТӨЛБӨРГҮЙ
22. Овог, эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний лавлагаа-1,000 ₮
23. Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах-ТӨЛБӨРГҮЙ
24. Оршин суугаа хаягийн лавлагаа-500 ₮
25. Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай лавлагаа-1,000 ₮
26. Регистрийн дугаарын тухай лавлагаа-1,000 ₮
27. Суурь боловсролын гэрчилгээний тодорхойлолт-500 ₮
28. Татварын тайлангаа тушаасан эсэх тухай лавлагаа-ТӨЛБӨРГҮЙ
29. Татварын өрийн үлдэгдлийн лавлагаа-ТӨЛБӨРГҮЙ
30. Тендерийн тодорхойлолт-ТӨЛБӨРГҮЙ
31. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа-1,000 ₮
32. Төрсний бүртгэлийн лавлагаа-1,000 ₮
33. Хуулийн этгээд татан буугдсан эсэх лавлагаа-5,000 ₮
34. Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа-5,000 ₮
35. Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа-5,000 ₮
36. Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа-5,000 ₮
37. Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа-5,000 ₮
38. Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа-5,000 ₮
39. Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт-500 ₮
40. Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт-500 ₮
41. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн тухай лавлагаа-5,000 ₮
42. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Нийслэл)-ТӨЛБӨРГҮЙ
43. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Орон нутаг)-ТӨЛБӨРГҮЙ
44. Хүүхдийн мөнгө олгож байгаа эсэх тодорхойлолт-ТӨЛБӨРГҮЙ
45. Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох тодорхойлолт-ТӨЛБӨРГҮЙ
46. Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа-1,000 ₮
47. Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт (ААНБ)-10,000 ₮
48. Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт (Иргэн)-2,000 ₮
49. Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа-5,000 ₮
50. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа-5,000 ₮-
51. Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа-1,000 ₮
52. Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа-1,000 ₮
53. Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа-1,000 ₮
54. Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа-1000 т