Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Тээлийн голд гүүр барих ажлыг хүлээн авав.

Тээлийн голд гүүр барих ажлыг хүлээн авав.

Баянцагаан багийн Тээлийн голд гүүр барих ажлыг Н.Загдраднаа ахлагчтай “Бат хийц” иргэдийн бүлэг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 7.070.544 төгрөгөөр гүйцэтгэж, ажлын хэсэг хүлээн авч ашиглалтанд оруулав.

мод болон байгаль гэх мэтийн зураг байж болно

1 хүн болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно

гадаа гэх мэтийн зураг байж болно

авто зам гэх мэтийн зураг байж болно