Home Бидний ЖАРГАЛАНТ Сумын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн онцлох бүтээгдэхүүнтэй танилцана уу.

Сумын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн онцлох бүтээгдэхүүнтэй танилцана уу.

 

2 хүн, зогсож буй хүмүүс болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно

 

дотор гэх мэтийн зураг байж болно

дотор болон "S архангай аймгийн онцлох бутээгдэхуун жаргалант сум бутээгдэхуун: модон тавилга илдвэрлэгч: с.эрхэмбаяр хаяг: баянцагаан баг утас: 99925069 田日 M" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болноЗургийн тодорхойлолт алга байна.

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

4 хүн болон зогсож буй хүмүүс гэх мэтийн зураг байж болно

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

2 хүн гэх мэтийн зураг байж болно

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

3 хүн, зогсож буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно

4 хүн болон зогсож буй хүмүүс гэх мэтийн зураг байж болно

3 хүн, зогсож буй хүмүүс, хоол хүнс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно

3 хүн, зогсож буй хүмүүс, хоол хүнс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болно

дотор болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

хоол хүнс гэх мэтийн зураг байж болно

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

Зургийн тодорхойлолт алга байна.