Home ил тод байдал Сумын ИТХ-ын 2022 оны 10 дугаар тогтоолоор хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг...

Сумын ИТХ-ын 2022 оны 10 дугаар тогтоолоор хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тогтоов.

АРХАНГАЙ АЙМАГ ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр          Дугаар 10

ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.10, 48 дугаар зүйлийн 48.1, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.2 дахь заалт, Сангийн сайд, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын хамтарсан 2018 оны 7 сарын 19-ний өдрийн 192, А/243 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тооцох аргачлал”-ыг үндэслэн Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн ээлжит бус хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1.Сумын нутаг дэвсгэрт мөрдөх хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг хавсралтанд зааснаар баталсугай.

2.Хог хаягдлын хураамжийг Сумын төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг сумын Засаг дарга /П.Алтанхуяг/-д даалгасугай.

ДАРГА                  Ц.ЭРДЭНЭБУЛГА

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

ээлжит бус хуралдааны 2022 оны 1 дүгээр сарын 10-ны

өдрийн 10 дугаар тогтоолын хавсралт

СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ МӨРДӨХ ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

Хураамж төлөх хуулийн этгээд, өрх Тоо Ажиллах хугацаа

|сараар|

Сард авах хураамжийн хэмжээ Хураамж

₮-өөр  |жилд|

1 Засаг даргын тамгын газар 1 12 7,500 90.000
2 Бүрэн дунд сургууль, 1 12 7,500 90.000
3 Хоолтийн бага сургууль 1 12 7,500 90.000
4 Хүүхдийн цэцэрлэг 1 12 7,500 90.000
5 ЭМТ 1 12 7,500 90.000
6 Соёлын төв 1 12 7,500 90.000
7 Ойн мэргэжлийн байгууллага тус тус    4 12 8,500 408.000
8 Их дэлгүүр, Мини маркет тус бүр    9 12 5,000 540,000
9 Хүнс, барааны дэлгүүр тус бүр 11 12 4,000 528,000
10 Эмийн сан тус бүр 2 12 4,000 96.000
11 Банк, санхүүгийн байгууллага тус бүр 2 12 4,000 96.000
12 Шатахуун түгээх станц тус бүр 3 12 4,000 144,000
13 Сумын  өрх 1207 Жилд 5,000 6.035.000
Нийт 8.387.000

Эх хувийг https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390090342481&showType=1 холбоосоор орж үзнэ үү,