Home Сумын ЗАР СУЛ ОРОН ТООНД ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЖЭЭ

СУЛ ОРОН ТООНД ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЖЭЭ

.
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөл нь тус сумын дараах сул орон тоонд гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг сайтаараа дамжуулан олон нийтэд мэдээлжээ.
1. Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн-1
2. Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-1
3. Бэлчээр, газар тариалангийн  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-1
4. Байгаль хамгаалагч-2
5. Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн-1
Дэлгэрэнгүйг доорх сайт руу орж үзнэ үү.
https://hh.csc.gov.mn сайт руу орж үзнэ үү.
Бүртгэл 2021 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09.00-17.00 цагт цахимаар явагдах тул яарна уу.