Home Нутгийн зөвлөл

Нутгийн зөвлөл

Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлийн дарга Г. Сайханбаяр

Улаанбаатар хот дахь Нутгийн зөвлөл нь 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр шинэчлэгдэн байгуулагдсан. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг танилцуулбал:

     Нутгийн зөвлөлийн дарга Г.Сайханбаяр- Батлан хамгаалах яамны стратеги, бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга

     Нарийн бичгийн дарга: Д. Дашдорж

                                             Д.Базарсүрэн

    Тэргүүлэгчид:

 1. Б. Доржгочоо
 2. Ч. Пүрэвдорж
 3. Ц.Ганзориг
 4. Ц. Анхбаяр
 5. Э .Рэгдэндагва
 6. Б. Чулуунбаатар
 7. Ц. Чойжилсүрэн
 8. Б. Очирхуяг
 9. Н. Алтаншагай
 10. Ц. Чойжилсүрэн
 11. Н. Батхуяг
 12. Н. Мартбаяр
 13. У. Алимаа
 14. Ч. Намжилмаа
 15. С.Гэндэнжамц
 16. Ж. Жамбалдорж
 17. П .Нарантуяа
 18. Б. Эрдэнэбаяр

Эрдэнэт хот дахь нутгийн зөвлөлийн дарга С. Хаш-Эрдэнэ

Эрдэнэт хот дахь нутгийн зөвлөл 2018 онд шинэчлэгдэн байгуулагдсан. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг танилцуулбал:

Нутгийн зөвлөлийн дарга: С.Хаш-Эрдэнэ /доктор, профессор/

Дэд дарга: Д.Мэндсайхан

Нутгийн зөвлөлийн хүндэт зөвлөх: Д.Чагнаадорж

Тэргүүлэгчид:

 1. Р.Мөнхбаатар
 2. Ч. Золжаргал
 3. Ч.Самбуудорж
 4. Г.Баярмагнай
 5. Д.Ганзориг
 6. С.Даваасамбуу
 7. Б.Дуламсүрэн
 8. Б.Лхамсүрэн