Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Иж бүрэн гэр худалдан авав.

Иж бүрэн гэр худалдан авав.

Засаг даргын Тамгын газрын хөрөнгө оруулалтын төсвөөр Хоолт багийн Иргэн Я.Түндэвдорж, туслан гүйцэтгэгч Г.Болдбаяр нараас  6.300.000 төгрөгөөр иж бүрэн гэр худалдан авав.

Тус гэрийн бүрдэлд гэрийн бүтэн илүү шал хийлгэж авсан болно.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.No description available.

Зураг нээх