Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Зуслан багийн Зуслангийн голд гүүр барих ажлын хүлээн авав.

Зуслан багийн Зуслангийн голд гүүр барих ажлын хүлээн авав.

Зуслан багийн Зуслангийн голд гүүр барих, гүүр орчмын зам засах ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр гүйцэтгүүлэв.
Гүйцэтгэгч: Х. Цог-Очир даргатай “Баян овон хөх хайрхан” хоршоо
Санхүүжилтийн хэмжээ: 11.500.000 төгрөг
Гүүрийн даац: 3 тн, нийт урт 26 м /модон тавцангийн урт 14м/
Зассан замын урт: 600 м
авто зам гэх мэтийн зураг байж болно
гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
1 хүн болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
нэг буюу түүнээс олон хүн болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
3 хүн, зогсож буй хүмүүс болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
1 хүн, мод болон байгаль гэх мэтийн зураг байж болно
гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
мод гэх мэтийн зураг байж болно
1 хүн болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
зогсож байна болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
Зургийн тодорхойлолт алга байна.
гадаа гэх мэтийн зураг байж болно