Home Uncategorized Асайт багийн Цохиотын давааны зам засварын ажлыг хүлээн авлаа.

Асайт багийн Цохиотын давааны зам засварын ажлыг хүлээн авлаа.

Асайт багийн Цохиотын давааны зам засварын ажлыг Ц.Нарангэрэл ахлагчтай “Цохиот” иргэдийн бүлэг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж, сумын Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг ажлыг хүлээн авч ашиглалтанд оруулав

Засварын ажлын явцад 5  газарт модон болон хайрган хучилт хийж,  3 газарт ус зайлуулах шуудуу гаргаж, 1 гүүрийг сэргээн засах ажил хийгджээ. Мөн 200 орчим газарт нэмэлт ажил хийсэн байна.

Зассан замын урт: 6289 м

Санхүүжилтийн хэмжээ: 8.000.000 төгрөг

No description available.