Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Асайт багийн төвийн барилгыг хүлээн авав.

Асайт багийн төвийн барилгыг хүлээн авав.

Багийн хөгжлийг дэмжих зорилтын хүрээнд Асайт багийн төвийн барилгыг барих ажлыг аймаг, сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар “Газрын гагнаас” ХХК 79.996.502 төгрөгөөр гүйцэтгэж, ажлын хэсэг хүлээн авч ашиглалтанд оруулав.
Хэмжээ: 10х15 м
дотор гэх мэтийн зураг байж болно
дотор гэх мэтийн зураг байж болно