Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Асайт багийн Жаргалантын гол, Нарийны горхин дээр гүүр тавих ажлыг хүлээн...

Асайт багийн Жаргалантын гол, Нарийны горхин дээр гүүр тавих ажлыг хүлээн авлаа.

Асайт багийн Жаргалантын гол, Нарийны горхин дээр гүүр тавих ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Ж.Дамдинсүрэн даргатай “Баян өндөр асайт” хоршоо гүйцэтгэж хүлээлгэн өглөө.
Жаргалантын голын гүүр: 15 см-ын палкаар хийгдсэн, урт 16 м, өргөн 4 м, даац: 3 тн
Нарийны горхины гүүр: Урт 11 м, өргөн 4 м, даац 2 тн
Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 9.000.000 төгрөг
авто зам гэх мэтийн зураг байж болно
нэг буюу түүнээс олон хүн, зогсож буй хүмүүс болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
мод болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
зогсож байна, мод болон байгаль гэх мэтийн зураг байж болнобайгаль болон мод гэх мэтийн зураг байж болно