Home ил тод байдал үйл ажиллагаа Албан хаагч нарын утасны дугаарын жагсаалтыг танилцуулж байна. Иргэн та төрийн ажил...

Албан хаагч нарын утасны дугаарын жагсаалтыг танилцуулж байна. Иргэн та төрийн ажил үйлчилгээний талаар ажлын өдрүүдээр 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд мэдээ, мэдээлэл аваарай.

Овог нэр Албан тушаал

Утасны дугаар

Нэг.   ИТХ, түүний Тамгын газрын албан хаагчдын утасны дугаарын жагсаалт

1 Ц.Эрдэнэбулга

Сумын ИТХ-ын дарга

99126185

2 Ч.Самбуудорж

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

95888549

3 Р. Энх-Амгалан

Иргэний танхим хариуцсан ажилтан

99064599

Хоёр. Засаг дарга түүний Тамгын газрын албан хаагчдын утасны жагсаалт

1 П.Алтанхуяг

Сумын Засаг дарга

99061345

2 Ч.Батболд Сумын Засаг даргын орлогч

99465101

3 Э. Бөхбаатар

Засаг даргын Тамгын газрын дарга

88031906

4 Э.Гүррагчаа

Нягтлан бодогч

99402717
5 Б. Эрдэнэбаатар Санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн 99335213
6 Г.Баярбямба

ХААТ-ийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил, бүртгэлийн асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн

95393624

7 Д.Батбаатар

Байгаль орчны улсын байцаагч

99927513/98119442
8 Б. Ванданжамц

Санхүүгийн албаны дарга

99080851

9 Д.Мөнхнаран

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

99862387

10 Л. Байгальцэцэг

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав

99715416

11 Д.Шаарав

Байгаль хамгаалагч

95888472

12 М.Баярсайхан

Байгаль хамгаалагч

98331308

13 Б.Батбэлэг

 Жолооч

99911421

14 Т.Самбуудорж

Галч, манаач

99048192

15 Ч.Амарсайхан

Галч, манаач

89521752

16 О.Батмөнх

Галч, манаач

94377000

17 Б.Баянцогт

Галч, манаач

94729367

18 Г.Сарангэрэл

үйлчлэгч

99572117

Гурав.  Засаг даргын дэргэдэх албаны албан хаагчдын утасны дугаарын жагсаалт

1 Б. Отгонсүрэн

Хэв журмын цагдаа

95409610

2 М.Ванчинсүрэн

Татварын байцаагч

94208015

3 Ц.Зэнэмэдэр

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний мэргэжилтэн

94794991/98987163
4 Б.Жамъянлхүндэв

Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч

95000078

5 Ж.Базарсад Улсын бүртгэгч

97030505

6 Б. Бямбажав

Цаг уурын ажиглагч

95683831

7 Б.Цэвэлдорж

Байгаль хамгаалагч

95491489

8 О.Гончигдорж

Байгаль хамгаалагч

99778721

9 Л.Алимаа

Мал эмнэлгийн тасгийн дарга

99334525

10 О. Алтан-ОД Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч

95641020

11 Л. Энх-Амгалан Газрын даамал

99441306

Дөрөв.  Багийн засаг дарга нарын утасны дугаарын жагсаалт

1 Д. Сүхбаатар Асайт багийн засаг дарга         98159149
2 О.Мөнхбат

Баянцагаан багийн засаг дарга

97051011

3 С. Жамсранбазар

Эрдэнэ-Уул багийн засаг дарга

88328343, 99602199

4 Б. Билэгдэмбэрэл

Зуслан багийн засаг дарга

93031697, 95823410
5 Б. Төмөрхуяг

Хоолт багийн засаг дарга

99709582

Тав.  Төсөвт байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын утасны дугаарын жагсаалт

1 Г.Мөнхтөр

Бүрэн дунд сургуулийн захирал

99339935

2 Ё.Оюунчимэг

Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч

99293005

3 С.Баттулга

Соёлын төвийн эрхлэгч

99843704

4 Д. Пүрэвдорж

Эрүүл мэндийн төвийн дарга

95335444

5 Б.Золбаяр

Хоолт багийн бага сургуулийн захирал

99043394/83188022