Home мэдээ мэдээлэл Аймгийн Засаг даргын шийдвэр-Мөсөн дээгүүр хөдөлгөөн хийхийг хориглох тухай

Аймгийн Засаг даргын шийдвэр-Мөсөн дээгүүр хөдөлгөөн хийхийг хориглох тухай

Зургийн тодорхойлолт алга байна.