Эхлэл / Хүний нөөц

Хүний нөөц

ИТХ, ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ АЛБА, ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛЧИД,АЛБАН ХААГЧ НАР, ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА ЭРХЛЭГЧ НАРЫН УТАСНЫ ДУГААР

Иргэн та төрийн ажил үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг албан хаагчдын дараах утас руу ажлын цагаар залгаж лавлах боломжтой. № Îâîã, íýð Àëáàí òóøààë Óòàñíû äóãààð 1.ИТХ түүний тамгын газрын албан  хаагчдын утасны дугаарын жагсаалт 1 У. Энхтунгалаг Сумын ИТХ-ын дарга 95888628 2 Ч.Самбуудорж ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 95888549 2. Засаг дарга, …

Дэлгэрэнгүй »

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Манай  байгууллагад  албан тушаалын дараах сул орон тоо гарсан бөгөөд сонгон шалгаруулалт хууль журмын дагуу явагдах болно. № Албан тушаалын нэр Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл    Орон тоо 1 Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга Ахлах түшмэл, ТЗ-5 1 2 Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан …

Дэлгэрэнгүй »

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээдийн гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. …

Дэл