Эхлэл / Худалдан авах ажиллагаа

Худалдан авах ажиллагаа

2019 онд Улсын төсвөөр хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлууд

     Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар, өргөтгөлийг улсын төсвийн 196.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Нуурын толгой” ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд тус ажлыг 2019 оны 9 сарын 11-нд ашиглалтад авав. Улсын төсвийн 150.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Хоолт багийн Хоолтын давааны авто замын засварын ажлыг “Нобле Рөүд” ХХК гүйцэтгэж, 9 сарын 2-ны …

Дэлгэрэнгүй »