Эхлэл / Мэдээ, мэдээлэл

Мэдээ, мэдээлэл

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН ЭРДЭНЭТ ХОТЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТТАЙ ТАНИЛЦАВ.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагч нар Эрдэнэт хот дахь нутгийн зөвлөлтэй холбоо тогтоон Эрдэнэт хот, Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумтай танилцах, туршлага солилцох чиглэлээр хөтөлбөр гаргаж 1 өдөр ажиллав.   Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын хамт олонтой туршлага солилцох уулзалт зохион …

Дэлгэрэнгүй »

ИТХ, ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ АЛБА, ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛЧИД,АЛБАН ХААГЧ НАР, ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА ЭРХЛЭГЧ НАРЫН УТАСНЫ ДУГААР

Иргэн та төрийн ажил үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг албан хаагчдын дараах утас руу ажлын цагаар залгаж лавлах боломжтой. № Îâîã, íýð Àëáàí òóøààë Óòàñíû äóãààð 1.ИТХ түүний тамгын газрын албан  хаагчдын утасны дугаарын жагсаалт 1 У. Энхтунгалаг Сумын ИТХ-ын дарга 95888628 2 Ч.Самбуудорж ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 95888549 2. Засаг дарга, …

Дэлгэрэнгүй »

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Манай  байгууллагад  албан тушаалын дараах сул орон тоо гарсан бөгөөд сонгон шалгаруулалт хууль журмын дагуу явагдах болно. № Албан тушаалын нэр Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл    Орон тоо 1 Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга Ахлах түшмэл, ТЗ-5 1 2 Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан …

Дэлгэрэнгүй »

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээдийн гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. …

Дэлгэрэнгүй »

Мэргэжлийн Монгол ёс заншлыг түгээв

Сумын ИТХ, ЗДТГ санаачлан 2019 оны 04 дүгээр сарын 18, 19-ний өдрүүдэд “Монгол хүний хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд уламжлалт ёс заншлын дагуу орчин үеийн хандлага чиглэлийг эрхэм болгон Монгол хүний бие, сэтгэл, сэтгэхүйн онцлог болон хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн бэлтгэсэн сэдвүүдээс насны болон амьдралын онцлогт тохируулан зааж зөв хандлага, дадал хэвшлийг бий …

Дэлгэрэнгүй »

Цэргийн насны залуучуудаа байгаль хамгаалах ажилд татан оролцуулав

Монгол Улсын Үндсэн хууль байгаль орчноо хамгаалах нь иргэн бүрийн журамт үүрэг гэж заасны зэрэгцээ Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд “Байгаль орчныг хамгаалах үндэсний уламжлал, зан заншил эзэмшиж хэрэглэх” нь иргэний үүрэг хэмээн заасан байдаг билээ. 2019 Сумын ИТХ, ЗДТГ-аас Цэрэг татлагаар ирсэн 92 залуугийн иргэний дээрхи үүргээ биелүүлэх боломжийг …

Дэлгэрэнгүй »

Мал аж ахуйн хаваржилтын мэдээ

Жаргалант сум нь 2018 оны жилийн эцэст 262311 толгой мал тоолуулсанаас 114.2 мянган толгой хээлтэгч байна. Энэ долоо хонгийн байдлаар Мал төллөлт 54.7% буюу 62500 толгой хээлтэгч төллөсөнөөс 58194 толгой төл хүлээж аваад байна. Төл бойжилт 93.1% буюу өмнө жилийнхээс төлийн хорогдол харьцангуй бага байна. Энэ жил өвөл, хавартаа хур …

Дэлгэрэнгүй »

Багийн Засаг дарга нараа унаажуулав.

Багийн хөгжлийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөр, Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 5 багийн Засаг дарга нарыг сумын Засаг даргын Тамгын газрын хөрөнгө оруулалтын төсвөөр 9.500.000 төгрөгөөр  “Мустанг-150” маркийн мотоциклиор хангаж төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх нөхцөлөөр хангав. Web resources read a summary and highlights writing paper …

Дэлгэрэнгүй »

Цэцэрлэгийн хамт олны бүтээлч ажил аймгийн хэмжээнд үлгэр жишээ болж байна.

Жаргалант сумын Хүүхдийн цэцэрлэг “Багшийн хөгжил”, “Ирээдүй 1+1” аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, анги танхимаа тохижуулах, сайн туршлага ур чадварыг нээн илрүүлэх зорилготой шинэлэг хэлбэрийн олон ажил хийж, аян өрнүүлсэн байна. Үүний нэг ажил нь цэцэрлэгийнхээ таван бүлгийн дунд “Бүтээлч анги” шалгаруулах нэг сарын аяныг өрнүүлж, дүнгээ гаргажээ. Аяны хүрээнд цэцэрлэгийн үзэл …

Дэлгэрэнгүй »

Цэргийн шинэчилсэн тоо бүргэл явуулахад холбогдолтой санамж

Монгол Улсын  цэргийн албны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл. Цэргийн тоо бүртгэл Цэргийн тоо бүртгэл нь жинхэнэ болон бэлтгэл алба хаах үүрэг бүхий иргэний бүртгэл, судалгааны нэгдсэн тогтолцоо мөн. Цэргийн жинхэнэ болон бэлтгэл алба хаах насны иргэн жил бүр цэргийн тоо бүртгэлд бүртгүүлнэ. Бүртгүүлсэн тухай тэмдэглэлийг цэргийн үүрэгтний үнэмлэхэд хийнэ. …

Дэлгэрэнгүй »