Эхлэл / Худалдан авах ажиллагаа / 2019 онд Улсын төсвөөр хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлууд

2019 онд Улсын төсвөөр хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлууд

     Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар, өргөтгөлийг улсын төсвийн 196.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Нуурын толгой” ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд тус ажлыг 2019 оны 9 сарын 11-нд ашиглалтад авав.

Улсын төсвийн 150.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Хоолт багийн Хоолтын давааны авто замын засварын ажлыг “Нобле Рөүд” ХХК гүйцэтгэж, 9 сарын 2-ны өдөр улсын комисст хүлээлгэж өгөв. Нийт 2.5 км авто замыг сайжруулан засч, зарим гуу, жалга, горхитой хэсгүүдэд үерийн шуудуу татаж, далан хийсэн байна.

  • Хүүхдийн тоглоомын талбайг Улсын төсвийн 25.0 сая төгрөгрийн  хөрөнгө оруулалтаар “Газрын гагнаас” ХХК нь  хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.
  • Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын монтаж шинэчлэх, гадаад засварын  ажлыг Улсын төсвийн 50.0 сая төгрөгийн  хөрөнгө оруулалтаар “Мандаа чулуу ХХК хийж гүйцэтгэв.

   Мөн энэ онд улсын төсвийн 1.0 тэрбум  хөрөнгө оруулалтаар БДС-н өргөтгөлийг ажлыг “Эм эм си эйч” ХХК нь 1 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэж ирэх оны 8 сард хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна.