Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Үнийн санал авах урилга

Үнийн санал авах урилга

Шалгаруулалтын нэр:  Цагдаагийн байрын халаалтын ажлын гүйцэтгэгчийг   сонгон шалгаруулах

Шалгаруулалтын дугаар: АРЖАСЗДТГ/ШХА/2021-08

Архангай аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газар нь эрх бүхий этгээдээс хөрөнгө оруулалтын төсөв /3.582.000/ -өөр цагдаагийн байрны халаалтын ажилыг гүйцэтгэх   тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.

Саналд ирүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

  1. Танилцуулга
  2. Үнийн санал /маягтын дагуу/
  3. иргэний үнэмлэхний хуулбар, эсвэл лавлагаа, хэрэв хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  4.  Ажил гүйцэтгэх хуваарь,
  5. Төсөвт өртгийн тооцоо

Тендерийн баримт бичигтэй танилцах хүсэлтэй этгээд нь үнэлгээний хорооноос авч үзэхийг зөвлөж байна.

Тендерийг 2021 оны 09 сарын 27-ны өдрийн 15:00 цагаас өмнө үнэлгээний хороонд ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 15:30 цагт Засаг даргын орлогчийн өрөөнд нээнэ.

Тендер ирүүлэх хаяг: Архангай аймгийн Жаргалант сумын үнэлгээний хороо

Тендерийн баримт бичгийн үнэ: 3500 төгрөг

Лавлах утас: 99465101, 99862387