Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Үнийн санал авах урилга /Хэц давааны засвар/

Үнийн санал авах урилга /Хэц давааны засвар/

Шалгаруулалтын нэр: Архангай аймгийн Жаргалант сумын Хоолт  багийн Хэц давааны засварын ажлын гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулах

Шалгаруулалтын дугаар: АРЖАСЗДТГ/ШХА/2021-10

Архангай аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газар нь эрх бүхий этгээдээс Жаргалант сумын Хоолт  багийн Хэц давааны засварын ажлыг  Орон нутгийн хөгжийн сангийн хөрөнгө  /5.000.000 төгрөг/ -өөр гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.

Санал ирүүлэхэд шаардагдах материал[техникийн тодорхойлолт]-ыг хавсаргасан  болно.

Саналд ирүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

  1. Танилцуулга
  2. Үнийн санал /маягтын дагуу/
  3. Бүлгийн дарга, гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, эсвэл лавлагаа, хэрэв хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  4. Ажил гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хуваарь,
  5. Төсөвт өртгийн тооцоо
  6. Хэрэв иргэдийн бүлэг бол Хамтран ажиллах гэрээ /Маягтын дагуу/

Тендерийн баримт бичигтэй танилцах хүсэлтэй этгээд нь үнэлгээний хорооноос авч үзэхийг зөвлөж байна.

Тендерийг 2021 оны 09 сарын 30-ны өдрийн 09:50 цагаас өмнө үнэлгээний хороонд ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:20 цагт Засаг даргын орлогчийн өрөөнд нээнэ.

Тендер ирүүлэх хаяг: Архангай аймгийн Жаргалант сумын үнэлгээний хороо

Тендерийн баримт бичгийн үнэ: 5000 төгрөг /ЗДТГ-ын 100010755001 тоот дансанд тушаах/

Лавлах утас: 99465101, 99862387