Home үйл ажиллагааны ил тод байдал Хоолт багийн Тэмээ нисдэгийн зам засварын ажил амжилттай хийгджээ.

Хоолт багийн Тэмээ нисдэгийн зам засварын ажил амжилттай хийгджээ.

Хоолт багийн “Тэмээ нисдэг” гэх газрын зам засварын ажлыг Ч.Батсайхан ахлагчтай “Чанар” бүлэг  Засаг даргын Тамгын газрын хөрөнгө оруулалтын төсвөөр 10.000.000 төгрөгөөр гүйцэтгэж 7 сард ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгч, иргэд тус ажилд сэтгэл ханамж өндөр байна.