Home Мэдээ, мэдээлэл Сумын онцгой комиссын мэдээлэл

Сумын онцгой комиссын мэдээлэл

Тус суманд гэрийн тусгаарлалтанд байгаа ойрын хавьтлын 9 иргэнээс түргэвчилсэн тестээр шинжилгээ авахад СӨРӨГ гарлаа.