Home Мэдээ, мэдээлэл Их элгэдийн голд гүүр барих ажлыг хүлээн авлаа.

Их элгэдийн голд гүүр барих ажлыг хүлээн авлаа.

гадаа болон мод гэх мэтийн зураг байж болно
Их элгэдийн голд гүүр барих ажлыг П .Чадраабал ахлагчтай “Бүтээгч” бүлэг амжилттай гүйцэтгэж ажлын хэсэгт хүлээлгэн өглөө.
мод, ус болон байгаль гэх мэтийн зураг байж болно
Санхүүжилт: ЗДТГ-ын хөрөнгө оруулалтын төсөв
Хөрөнгийн хэмжээ: 8.3 сая төгрөг
3 хүн, зогсож буй хүмүүс болон гадаа гэх мэтийн зураг байж болно
Гүүрийн урт 32м, өргөн 4м, даац 2тн хүртэл
байгаль, мод, golf course болон зүлэг гэх мэтийн зураг байж болно