Эхлэл / Мэдээ, мэдээлэл / ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Манай  байгууллагад  албан тушаалын дараах сул орон тоо гарсан бөгөөд сонгон шалгаруулалт хууль журмын дагуу явагдах болно.

Албан тушаалын нэр Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл    Орон тоо
1 Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга Ахлах түшмэл, ТЗ-5 1
2 Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Туслах түшмэл, ТЗ-3 1
3 Санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн Туслах түшмэл, ТЗ-3 1
4 Байгаль хамгаалагч Туслах түшмэл, ТЗ-3 2
5 Нягтлан бодогч Төрийн үйлчилгээ 1