Home Худалдан авах ажиллагаа Гоньдны булангаас арслангийн өргөсөн чулуу хүртэлх зам засварын ажлыг хүлээн авав.

Гоньдны булангаас арслангийн өргөсөн чулуу хүртэлх зам засварын ажлыг хүлээн авав.

Гоньдны булангаас арслангийн өргөсөн чулуу хүртэлх зам засварын ажлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр /5.326.000 төгрөг/ С. Гансүх ахлагчтай “Цахиурт” бүлэг гүйцэтгэж ажлын хэсэг дүгнэлт гарган хүлээн авлаа.

гадаа, мод болон "REDMI NOTE 8 AI QUAD CAMERA" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

нэг буюу түүнээс олон хүн, зогсож буй хүмүүс, авто зам, мод болон "REDMI NOTE 8 AI QUAD CAMERA" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

гадаа, мод болон "REDMINOTE 8 ALQUAD CAMERA" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно